Nedenfor har vi besvart noen vanlige spørsmål i forbindelse med bruk av eBevis.

Du kan lese mer om eBevis her: eBevis: Kvalifikasjonsbevis direkte i KGV

 

1. Kan man hente ut info i eBevis fra underleverandører også?

 • Nei. Per i dag er det kun «hovedleverandør» som er støttet.

 

2. Kan man få info fra eBevis fra NUF-selskaper?

 • Vi avventer svar fra Brønnøysundregistrene om dette.

 

3. Vil det være mulighet for leverandører å søke i et register hvilke virksomheter som har eBevis?

 • Ikke per i dag. 

 

4. Er det planlagt at tjenesten også skal hente utvidede skatteattester? 

 • Dette er noe mange oppdragsgivere har etterspurt, og det er også et ønske fra Skatteetatens side at dette kan implementeres. Dette blir derfor tatt med i vurderingen når man begynner planleggingen av eBevis 2.0 over sommeren.

 

5. Er løsningen tilrettelagt for de som har integrerte løsninger med sitt arkivsystem?

 • Ja. Informasjonen i dokumentasjonsbevisene blir lagret i rapporten. 

 

6. Kan dokumentasjon hentes flere ganger, eksempelvis underveis i oppdraget?

 •  Nei. Det sendes forespørsel etter tilbudsinnlevering, og det er den eneste per i dag. Det er imidlertid planlagt å gjøre eBevis til en del av kontraktsoppfølgingen, og da vil det være naturlig å hente flere ganger.

 

7. Hvordan vet leverandøren at det er spurt etter e-bevis, før de kommer til siste punkt i leveringen?

 • I fanen «Detaljer» ser man eBevis (grønn hake) med en link til informasjon på anskaffelser.no. 

 

8. Hva skjer hvis leverandøren godkjenner at innkjøper skal få tilgang til sitt e-bevis, men leverandøren er beklagelgivis ute i siste liten, og de får ikke tilgang før det har gått 5 min og da er deadlinen utgått?

 • Fullmakten kan gis på et hvilket som helst tidspunkt i anskaffelsen. Den kan også gis først på forespørsel fra oppdragsgiver slik som man gjør med ESPD knyttet til andre kvalifikasjonskrav.

  Dersom oppdragsgiver ikke får hentet info via eBevis må man gjøre det på «gamlemåten» - sende dokumentasjon manuelt.

 

9. Kan oppdragsgiver kreve eBevis som dokumentasjonskrav? Med andre ord ikke godta vanlig skatt- og momsattest.

 • Nei. Ikke per i dag.

 

Er du nysgjerrig på hva eBevis er? Klikk her for å lese mer.

 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig