Hva er en dynamisk innkjøpsordning? Les mer om dette temaet her.

 

Slik etablerer du ordningen:

  1. Du kunngjør først en begrenset anbudskonkurranse.
  2. Du behandler alle søknadene og tar opp alle leverandører som oppfyller kvalifikasjonskravene. Du kan ikke begrense antallet leverandører.
  3. Først når du skal kjøpe inn en konkret ytelse, ber du om tilbud fra leverandørene.

 Avrop/anskaffelser skal gjennomføres på denne måten:

  1. Alle leverandører som er tatt opp på ordningen på tidspunktet for avropet, skal inviteres til å gi tilbud. Tilbudsfristen skal være på minst 10 dager.
  2. Du tildeler kontrakt etter å ha vurdert det/de tildelingskriteriene du har oppgitt i kunngjøringen. Tildelingskriteriene kan presiseres ved hvert enkelt avrop.

Du kan kvalifisere leverandører fortløpende hele perioden. 

 

 

Opprett en ny konkurranse. Klikk her for å lese hvordan du oppretter en ny konkurranse.

I innstillinger må du oppgi navn på konkurransen, velge "Over EU terskelverdi", velge aktuell forskrift, skjema, Begrenset prosedyre, kontraktstype og huke av for Dynamisk innkjøpsordning.

 

I oversikten til venstre velger du velger du hva slags avtale/prosedyre som skal benyttes. For Dynamisk innkjøpsordning, så må man her velge "Kunngjøring av konkurranse med kvalifisering..."

Muligheten for å opprette en dynamisk innkjøpsordning er kun tilgjengelig hvis du velger "Begrenset prosedyre".

Når valgene er satt opp med ønskede innstillinger, klikker du på "Lagre".

Gå til fanebladet Beskrivelse. MERK! Ved etablering av Dynamisk innkjøpsordning skal du sette "Kvalifikasjonsfrist" lik varigheten på hele innkjøpsordningen. Dette fordi leverandører skal kunne kvalifisere seg i hele denne perioden.

DPS_2.png

 

Første kvalifikasjonsrunde skal vare i 30 dager. Du kan derfor ikke begynne å handle på ordningen før det har gått 30 dager.

Når du går til kunngjøringsskjemaet vil da punktene IV.2.2 og II.2.7 samsvare:Frist for innlevering.png

Varighet.png

 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig