Slik bruker du søkefunsksjonen

For at du skal få treff med søkefunksjonen, må både konkurransenavn og ord i beskrivelse i konkurransen være eksakt det samme som søketeksten. Dette gjør at du kan oppleve få søkeresultater. Men det finnes noen smarte triks du kan bruke for å øke antall treff. 

I eksemplene nedenfor bruker vi " for å illustrere søkeord. Du skal derimot ikke bruke "-tegn i søkefeltet i Mercell.

Det enkleste trikset er å sette på en "*" (stjerne) på slutten av søkeordet. * er et såkalt wildcard, så hvis du skriver "maler*" får du treff på "malertjenester", "malerarbeid", "malerarbeider" osv.

Du kan også skrive flere ord i søkefeltet. La oss si at en konkurranse har tittelen "Bygge materiale 123-4", og i beskrivelsen av konkurransen ligger bl.a. denne teksten: "Anlegg arbeid 567-8 bolig fast eiendom". 

  • Søk med "Bygge" eller "materiale" vil gi treff
  • Søk med "bygge arbeid" vil gi treff
  • Søk med "Byg*" eller "mat*" vil gi treff
  • Søk med "*gge" eller "*iale" vil ikke gi treff, fordi "*" må være på slutten av søkeordet
  • Søk med "123" eller "567" vil ikke gi treff fordi bindestreken i teksten vil regnes som et vanlig tegn på linje med bokstaver
  • Søk med "123*" eller "567*" vil gi treff
  • Søk med "bolig eiendom" vil gi treff fordi begge ordene er med i enten konkurransenavn eller beskrivelsen
  • Søk med "bolig bedrift" vil ikke gi treff fordi bare ett av ordene er i teksten

Men ikke nok med dét. Du kan også bruke  tegnene + og - (minus). "+"-tegnet har en "må være med"-funksjon, og "-"-tegnet har "skal ikke være med"-funksjon. Legg merke til at "+"-tegnet eller "-"-tegnet må stå rett foran søkeordet uten mellomrom.

Søker du med "maler* +gulvlegger*", vil denne kombinasjonen bare gi treff på konkurranser med BÅDE ordet "maler*" og "gulvlegger*" i konkurransenavnet og/eller beskrivelsen. Legg merke til bruken av * som utvider søket slik at du vil få treff på malertjenester osv. 

Det er også mulig å kombinere flere søkeord og +ord. Søker du med "konsulent* +skytjeneste* +office", så må BÅDE «skytjeneste*» og «office» finnes i samme konkurranse. Du vil også få treff på "skytjeneste" og "skytjenester" siden du bruker *.

Søker du med "konsulent* +skytjeneste* -office", får du kun treff på konkurranser hvor "office" IKKE er med i navnet eller beskrivelsen.

 

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 2 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen