Fylle ut ESPD-skjema med underleverandør/samarbeidspartner

I ESPD-skjemaet del II: Opplysninger om leverandøren, kan du oppgi om du skal:

  • levere tilbud sammen med andre leverandører (deltakelse i et konsortium)
  • om du støtter deg på en eller flere underleverandør for å oppfylle kvalifikasjonskravene i konkurransen
  • om du har til hensikt å bruke underleverandører ved oppfyllelse av kontrakten

Velger du Ja på ett av punktene, får du mulighet til å legge til de aktuelle leverandørene. Disse vil så motta en invitasjon fra hovedleverandør, hvor de relevante delene i ESPD skal besvares i Mercell.

Hovedleverandør

Hovedleverandøren er den som er ansvarlig for å besvare og levere tilbudet via Mercell. Hovedleverandør kan invitere andre leverandører, og i konkurranser med ESPD, så må også disse fylle ut ESPD. Hvilke punkter inviterte leverandører må fylle ut avhenger av hva slags type leverandør de skal være:

Samarbeid/konsortium Alle punkter i ESPD må besvares
Underleverandør som hovedleverandør støtter seg på for å være kvalifisert Alle punkter i ESPD må besvares
Underleverandør som hovedleverandør ikke støtter seg på Kun Avvisningsgrunner må besvares

OBS

NB! Det er IKKE mulig å invitere samme virksomhet på flere seksjoner. Hvis Hovedleverandør støtter seg på underleverandør for å være kvalifisert, skal den samme leverandøren IKKE inviteres som "Underleverandør til å oppfylle kontrakt"

 

ESPD II - Opplysninger om leverandør

Muligheten til å legge til leverandører finnes i «ESPD – II: Opplysninger om leverandør» i tilbudsprosessen:

mceclip14.png 

 

Følgende seksjoner inneholder mulighet til å invitere andre leverandører:

  • Deltar leverandøren i konkurransen sammen med andre
  • Støtter leverandør seg på andre virksomheters kapasitet for å oppfylle kvalifikasjonskravene i del IV og eventuelle kriterier og regler fastsatt i del V nedenfor? 
  • Har leverandøren til hensikt å bruke underleverandør til å oppfylle kontrakten?

 

Inviter samarbeidspartner/underleverandør

Når du velger «Ja» i en av seksjonene får du opp valget om å legge til/invitere leverandører:

mceclip1.png

Klikk på mceclip2.png for å invitere leverandører. I dette vinduet vil du ha muligheten til å legge til leverandører fra firmaets leverandørregister, eller legge til nye leverandører hvis de ikke allerede ligger i registeret.

Hvis du ikke finner riktig leverandør, velger du Legg til ny og fyller ut alle obligatoriske felter merket med *.

mceclip1.png

 

Viktig!

Det er svært viktig at du fyller ut riktig organisasjonsnummer. Dette er med å sikrer at riktig firma blir registrert. Bruk gjerne søkefunksjonen i Brønnøysundregisteret for å dobbeltsjekke.

Epost-adressen er adressen invitasjonen om å besvare ESPD vil bli sendt, og det er derfor svært viktig at denne epost-adressen er korrekt.

E-post-adressen må være personlig i hht. Mercells lisensbetingelser. Du kan derfor ikke legge inn en post@firma-adresse.

Pass på at all informasjonen som registreres er korrekt. Huk av for mceclip3.png hvis du planlegger å bruke samme underleverandør senere. Klikk mceclip2.png

Denne boksen dukker opp:

mceclip4.png

Når du legger inn en ny leverandør på denne måten, vil informasjonen du har registrert valideres av Mercell. Det vil si at vi sjekker opplysningene opp mot våre registre for å sjekke om virksomheten er registrert hos oss tidligere.

  • Hvis firmaet og kontaktpersonen finnes i vårt register, vil vedkommende legges til i konkurransen og motta en epost med invitasjon til å fylle ut ESPD.
  • Hvis firmaet men ikke kontaktpersonen finnes i vårt register, vil vi opprette en brukertilgang og sende påloggingsinformasjon. Kontaktpersonen vil så legges til konkurransen og motta invitasjon om å fylle ut ESPD
  • Hvis firmaet ikke finnes i vårt register, vil vi opprette firmaet og brukertilgang til kontaktpersonen du har lagt inn. Kontaktpersonen vil så legges til konkurransen og motta invitasjon om å fylle ut ESPD

Du vil se at leverandøren har status Avventer validering av Mercell. Vær OBS på at dette er en manuell operasjon og utføres av våre medarbeidere i vanlig arbeidstid. Dersom du legger til nye leverandører sent på ettermiddagen, kan det skje at valideringen skjer først neste arbeidsdag. Det anbefales derfor å være ute i god tid.

mceclip5.png

 

Dersom dere allerede har underleverandør i leverandørregisteret deres, kan han velge å invitere underleverandøren direkte.

07_ESPD.png

 

Huk av ved den virksomheten som skal inviteres, og klikk på Legg til2.png

mceclip6.png

Klikk deretter på mceclip8.png

 

mceclip7.png

 

Invitasjonen er sendt. Nå bør du følge med på status, fordi dere som er hovedleverandør vil ikke ha mulighet til å sende tilbudet før etter at invitert(e) leverandør(er) har besvart og sendt inn ESPD-skjemaet.

 

Kontaktpersonen som er invitert vil motta invitasjon på e-post:

11_ESPD.png

Når mottakeren klikker på lenken i e-posten må han logge inn, og kommer så til meldingen i InfoCenter i Mercell: 

12_ESPD.png

 

Klikker man på lenken i meldingen,  kommer man til den aktuelle konkurransen.

 

Når invitert part kommer til konkurransen, skal han velge "Behandle invitasjoner":

mceclip9.png

 

Her kan invitert part akseptere invitasjonen eller ikke. 

mceclip10.png

 

Hvis invitasjonen aksepteres kan invitert part fylle ut relevante punkter i ESPD. Hvilke punkter han må besvare avhenger av hvilken seksjon han er invitert under (se eget avsnitt):

Når alt er korrekt utfylt, kan svaret sendes. Man kan også legge inn en kommentar. Denne vil i så fall være synlig også for innkjøper.

17_ESPD.png

 

mceclip11.png

 

Hovedleverandøren kan se svaret fra invitert part ved å klikke på mceclip12.png:

mceclip13.png

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
2 av 6 syntes dette var nyttig