En konkurranse med delkontrakter brukes dersom det skal inngås flere kontrakter. Eksempler på dette kan være:

  • Konkurranse om snøbrøyting hvor det inngås én kontrakt pr. brøyterode
  • Entreprisekontrakter hvor det inngås én kontrakt pr. delentreprise
  • Konkurranse på møbler og innredning hvor det etableres egne avtaler for kontorstoler, møterom, kantine, etc.

Prinsippet er at man oppretter én hovedkonkurranse, og hver delkontrakt opprettes som egne konkurranser under hovedkonkurransen.

Du må registrere hver delkontrakt separat, og leverandørene må levere ett tilbud pr. delkontrakt.

TIPS: Du kan kopiere en delkontrakt, slik at du slipper å registrere hver delkontraktfra bunnen av. 

Valget for å opprette delkontrakter. gjør du i bildet Innstillinger. Huk av for Del opp i delkontrakter og klikk på lagre savebtn.png

delleveranser1.png

 

I oversikten til venstre kan du velge hva slags type avtale som skal inngås. Det er kun ved "Kontrakt" eller "Rammeavtale" at valget med "Del opp i delkontrakter" er tilgjengelig.

Valget med delleveranser er tilgjengelig med følgende oppsett:

Type kunngjøring Terskelverdi Forskrift Skjema
Kontrakt og Rammeavtale Under nasjonal Alle Ingen skjema
Kontrakt og Rammeavtale Under EU Anskaffelsesforskriften 52 Kunngjøring etter del II
Kontrakt og Rammeavtale Over EU Anskaffelsesforskriften 02 Kunngjøring
Kontrakt og Rammeavtale Over EU Forsyningsforskriften 05 Kunngjøring - Forsyningssektoren

 

Selve delkontraktene registrerer du i fanebladet "Delkontrakter":

delleveranser2.png

 

Velg om leverandørene kan levere tilbud på:

  • Kun én enkelt delkontrakt. Hvis dette er valgt, vil leverandørene kun ha mulighet til å levere tilbud på én av delkontraktene.
  • Maksimalt antall delkontrakter. Hvis denne er valgt får du opp en boks hvor du kan oppgi hvor mange av delkontraktene en leverandør kan levere tilbud på.
  • Alle delkontrakter. Hvis dette er valgt, kan leverandørene levere tilbud på alle delkontraktene.

 

Hver delkontrakt registreres som en vanlig konkurranse.

OBS: Det er ikke mulig for leverandørene å levere tilbud på hovedkonkurransen, kun på den enkelte delkontrakten. Hver delkontrakt er organisert som separate konkurranser som tildeles separat.

Du kan laste opp egne vedlegg pr. delkontrakt, mens dokumenter som ligger i hovedkonkurransen, vil også vises i alle delkontraktene. Det betyr at du kan ha ett felles konkurransegrunnlag for alle delkontraktene som du legger i hovedkonkurransen, og spesifikke kravspesifikasjoner og prisskjemaer legger du i de respektive delkontraktene.

Kvalifikasjonskravene registreres kun på hovedkonkurransen.

 

Var denne artikkelen nyttig?
2 av 2 syntes dette var nyttig