ESPD står for European Single Procurement Document. Dette er et felleseuropeisk egenerklæringsskjema som benyttes i offentlige anskaffelser, og er obligatorisk i anskaffelser over EU-terkselverdi.

Utfylt skjema tjener som en foreløpig dokumentasjon på at det ikke foreligger grunner for å avvise leverandøren fra konkurransen, og at leverandøren oppfyller kvalifikasjonskravene. I Mercell finner du seksjonene III - Avvisningsgrunner og IV - Kvalifkasjonskrav under fanebladet "Evaluering".

Veileder om ESPD avvisningsgrunnene finner du her ESPD Avvisningsgrunner

 

I kunngjøringer over EU-terskelverdi er ESPD som standard aktivert i Mercell. Du  kan også aktivere ESPD dersom du ønsker å bruke det på konkurranser under EU-terskelverdi.

For å aktivere ESPD går du til fanebladet "Betingelser", og huker av for "Bruk ESPD i Mercell". 

mceclip0.png

 

Kvalifikasjonskravene som er tilgjengelige, avhenger av hva slags kontraktstype som er valgt i innstillingene i konkurransen. Når du oppretter konkurransen, velger du mellom Bygg/anlegg, Vare eller Tjeneste, og enkelte kvalifikasjonskrav gjelder kun for spesifikke kontraktstyper. For eksempel er kvalifikasjonskrav om referanseoppdrag knyttet til tjenesteleveranser, bare tilgjengelig når du har valgt tjenestekontrakt. 

For å endre innstillingene i en konkurranse du har begynt å registrere, klikker du på Rediger innstillinger: mceclip0.png

 

ESPD Kvalifikasjonskrav er delt opp i fire seksjoner:

Her skal leverandøren svare på om han oppfyller de kravene til registrering, autorisasjoner mv., jf. § 16-2, som oppdragsgiver eventuelt har angitt i kunngjøringen.

Seksjon B: Økonomiske og finansielle kapasitet

Her skal leverandøren gi opplysninger som viser at han oppfyller de kravene til økonomiske og finansielle kapasitet, jf. § 16-3, som oppdragsgiver eventuelt har angitt i kunngjøringen. Hvilke dokumentasjonskrav oppdragsgiver kan stille fremgår av § 16-4.

Seksjon C: Tekniske og faglige kvalifikasjoner 

Her skal leverandøren gi opplysninger som viser at han oppfyller de kravene til tekniske og faglige kvalifikasjoner, jf. § 16-5, som oppdragsgiver eventuelt har angitt i kunngjøringen. Hvilke krav som oppdragsgiver kan stille til dokumentasjon av leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner fremgår av § 16-6.

Legg merke til at listen over dokumentasjonskrav i § 16-6 er uttømmende. Dette innebærer at oppdragsgiver ikke kan kreve annen dokumentasjon av leverandørene for å vise oppfyllelse av de tekniske og faglige kravene, enn de som er listet opp. ESPD-skjemaet er imidlertid harmonisert med forskriften på dette området.

Seksjon D: Kvalitetssikring- og miljøledelsesstandarder 

Her skal leverandøren gi opplysninger som viser at han oppfyller de angitte kravene til kvalitetssikringsstandarder og miljøledelsessystemer- og standarder, jf. § 16-7, som oppdragsgiver eventuelt har angitt i kunngjøringen.

Vær oppmerksom på at du også finner et krav i seksjon Seksjon C: Tekniske og faglige kvalifikasjoner som omhandler "Tekniske fasiliteter og kvalitetssikringstiltak". Forskjellen mellom disse er at "Tekniske fasiliteter og kvalitetssikringstiltak" kan brukes når du ikke stiller spesifikke krav til sertifikat eller godkjenning, f.eks. ISO9001 eller liknende. "Attester utstedt av uavhengige organer for kvalitetssikringsstandarder" brukes dersom du stiller krav til at leverandøren skal være sertifisert.

 

Praktisk bruk i Mercell

Før du begynner å huke av og beskrive krav, må du sjekke om din virksomhet har opprettet maler du kan bruke. Dersom du oppretter en rekke krav, og senere setter inn en mal, så vil malen brutalt ovreskrive de kravene du har beskrevet. Så vi anbefaler at du begynner med å sette inn en mal, og deretter tilpasser innholdet til konkurransen.

Klikk på Mal-knappen:

mceclip8.png

 

Sett evt. inn riktig mal ved å klikke på mceclip1.png:

mceclip9.png

 

Deretter går du gjennom kravene og tilpasser innholdet til din konkurranse.

Under ESPD kvalifikasjonskrav finner du en rekke forhåndsdefinerte krav du kan kreve at leverandører skal oppfylle. Leverandøren blir kun presentert for de kravene du huker av, og alle kravene du huker av for må besvares av leverandøren. Svaralternativene er noe forskjellig avhengig av hvilke krav du stiller.

Velg et krav ved å huke av i boksen til venstre for kravet.

mceclip2.png

I eksemplet ovenfor ser du at selve kravet er utformet på en måte som gjør at man skal oppgi et minimumskrav eller et visst minimumsnivå som aksepteres. Det ser vi fordi setningen avsluttes slik:

".....er som følger:"

For å beskrive minimumskravet skal du klikke på blyanten til høyre på skjermen, og beskrive minimumskravet og evt. dokumentasjonskrav i boksen som dukker opp:

mceclip4.png

Dette gjelder mange av kvalifikasjonskravene, så du må sjekke hvordan kravet er beskrevet, og bruke blyanten for å fylle ut hvilket minimumskrav som gjelder, og evt. krav til dokumentasjon.

Når du klikker OK ser det slik ut:

mceclip5.png

Når leverandøren skal levere tilbudet, vil han få opp bokser han kan fylle ut de relevante tallene i.

 

Hva er eCertis?

Til høyre på skjermen ser du linker til eCertis.

eCertis er en europeisk database som gir en oversikt over hvilke dokumenter i andre land som er tilsvarende et norsk dokument, og vice versa.

Når en leverandør fra et annet land enn Norge skal levere tilbud, kan han klikke på linken for å finne ut hvilket lokale dokument som tilsvarer det som er etterspurt.

Hvis du har mottatt tilbud fra en utenlandsk leverandør, og lurer på om dokumentet som leverandøren har levert tilsvarer det som er etterspurt, kan du klikke på linken for å se om dokumentet er gyldig som dokumentasjon. 

 

Mange synes det er vanskelig å finne et forhåndsdefinert krav fra lista som passer til sin anskaffelse, og ønsker derfor å opprette egendefinerte krav. Dette er mulig, men vær OBS på følgende:

  • Hvis en leverandør skal levere tilbud sammen med en annen leverandør i et konsortium, eller må støtte seg på en underleverandør for å oppfylle kvalifikasjonskrav, må han invitere underleverandøren til å levere sitt ESPD-skjema. Egendefinerte kvalifikasjonskrav vil ikke vises for underleverandøren, fordi disse ikke er en del av EU-kommisjonens standardskjema. Dette medfører at underleverandører ikke vil få muligheten til å besvare disse kvalifikasjonskravene.
  • De forhåndsdefinerte kravene er harmonisert med forskriften mht. hvilke kvalifikasjonskrav du har lov til å stille. Hvis du begynner å definere egne krav, kan du risikere å bryte med regelverket dersom du ikke er påpasselig.

På bakgrunn av dette anbefaler vi at du ikke oppretter egendefinerte krav, men forholder deg til de forhåndsdefinerte kravene.

Hvis du allikevel ønsker å benytte muligheten, klikker du på + Legg til under den seksjonen kravet hører hjemme:

mceclip6.png

Fyll ut boksen som dukker opp og klikk OK.

mceclip7.png

 

Når leverandøren skal levere tilbudet, må han gå gjennom skjemeaet og besvare alle kravene, men det finnes ingen steder han kan laste opp dokumentasjon. Dette er i tråd med hensikten bak innføringen av ESPD-skjemaet, siden et ferdig utfylt skjema skal fungere som en midlertidig dokumentasjon på at leverandøren oppfyller kravet.

De egendefinerte kravene oppfører seg litt annerledes. Her vil det nemlig være mulig for leverandøren å laste opp dokumenter i tilknytning til det enkelte kravet. Dette ser slik ut hos leverandøren:

mceclip2.png

Her må leverandøren velge Ja eller Nei fra rullegardinen og det finnes en mulighet til å laste opp vedlegg. Leverandøren får ikke levert tilbudet uten å:

  • Skrive en kommentar i kommentarfeltet, eller
  • Laste opp et dokument

Når kvalifikasjonskravene skal evalueres, vil du nå ha tilgang til dokumentet under Kvalifikasjonskrav i Sammenlign tilbud-bildet.

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 2 syntes dette var nyttig