Jeg får ikke levert tilbudet. Hva er galt?

Når tilbudet er klart til å leveres, skal du ha en knapp merket med Send tilbud eller Start signering nederst til høyre på skjermen i det siste steget i innleveringsprosessen. Hvis du klikker på denne denne knappen når deler av tilbudet ikke er ferdig utfylt, får du opp en boks som forteller deg hva som mangler. 

Fargen på pilene øverst på skjermen vil gi den en pekepinn om hvilket steg mangelen ligger.

  • Det steget du til enhver tid står på er blått
  • Steg som er ferdig er grønne
  • Steg som er hvite er ikke ferdig.

På bildet er det ESDP - II: Opplysninger om leverandøren som ikke er ferdig.

Da må du gå tilbake til dette steget og sjekke hva som mangler.

Manglende utfylt ESPD-skjema

Den mest vanlige årsaken til at tilbud ikke kan leveres er at ESPD-skjemaet ikke er fullstendig besvart. 

ESPD - II: Opplysninger om leverandør - manglende informasjon om underleverandører

Dersom du har valgt Ja på:

  • Opplysninger om deltakelse i konsortium, eller
  • Opplysninger om underleverandører leverandøren støtter seg på,

og du ikke har invitert leverandørene du skal samarbeide med, vil dette forhindre levering av tilbudet.

Hvis du ikke har til hensikt å bruke underleverandører eller samarbeidspartnere, må du velge Nei og klikke 

savebtn.png

Les mer om bruk av underleverandører og samarbeidspartnere her Fylle ut ESPD-skjema med underleverandør/samarbeidspartner.

Hvis du har valgt Ja og invitert leverandørene du skal samarbeide med, får du ikke levert tilbudet før leverandøren(e) har besvart sitt ESPD-skjema. Du kan se statusen til leverandørene her.

 

I dette eksemplet betyr "Invitasjon sendt" at Ola Nilsen ikke har akseptert invitasjonen. For at du skal få levert tilbudet, må du derfor ta kontakt med kontaktpersonene og sørge for at alle leverandørene du har invitert har besvart sitt ESPD-skjema. 

Hvis det er kort tid igjen til tilbudsfristen utløper og det ikke er mulig å få leverandøren til å besvare skjemaet før fristen går ut, har du kun ett alternativ for å få levert tilbudet.

Da må du klikke på  og slette leverandøren dette gjelder. I tillegg må du velge Nei her:

 

Vær OBS på at dersom ditt firma må støtte seg på en av de inviterte leverandørene for å oppfylle kvalifikasjonskravene, kan dette medføre at firmaet ditt blir avvist fra deltakelse i konkurransen.

 

Når leverandøren har besvart ESPD-skjemaet vil det se slik ut.

 

ESPD - III: Avvisningsgrunner

I denne delen av skjemaet må du svare Nei på alle spørsmålene. Hvis du av forskjellige årsaker har svart Ja på ett av spørsmålene, må du fylle ut de obligatoriske feltene markert med *. Hvis noen av de obligatoriske feltene ikke er utfylt, får du ikke levert tilbudet.

 

ESPD - IV: Kvalifikasjonskrav

I denne delen av skjemaet er det ingen obligatoriske felter å fylle ut. Men dersom du har valgt Ja på spørsmål om:

må du fylle ut de obligatoriske feltene.

 

Steget Krav er ikke komplett utfylt

Dersom du skal besvare en kravspesifikasjon i Mercell-portalen, må alle kravene være besvart. Hvordan du skal svare, hvilke felter som skal være obligatorisk og hvorvidt du må laste opp dokumentasjon, bestemmer innkjøperen når han registrerer kravene i Mercell før konkurransen publiseres.

Alle svaralternativer merket med * må være besvart. 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
2 av 20 syntes dette var nyttig