Hva er CPV-koder?

CPV er en forkortelse for Common Procurement Value, og viser til EU-kommisjonens produkt- og tjenestekoder.

Formålet med CPV er å standardisere betegnelsene som oppdragsgiverne bruker til å beskrive hva som skal anskaffes. Ved å gruppere anskaffelser etter CPV-koder, blir det enklere for leverandørene å søke etter relevante konkurranser.

Mange leverandører kjøper varslingstjenester knyttet til nye kunngjøringer. Varslingtjenestene er som oftest basert på søkeprofiler, og en leverandør kan abonnere på nye kunngjøringer innenfor visse CPV-koder.

KOFA har behandlet saker knyttet til feilaktig angivelse av CPV-koder, og har kommet til at angivelsen av feilaktig CPV-kode kan likestilles med at oppdragsgiver har unnlatt å kunngjøre oppdraget i sin helhet og dermed foretatt en ulovlig direkte anskaffelse. Det er derfor svært viktig at konkurransen er kunngjort med riktige koder.

Konkurranser som er kunngjøringspliktig må som minimum registreres med én primærkode. I tillegg kan du legge til flere tilleggskoder.

Kodeverkets inndeling

CPV-kodene er delt inn i kontraktskategoriene vi finner igjen i kunngjøringsskjemaet:

  • Varekontrakt (CPV: 03000000 - 44000000 + 48000000)
  • Bygg og anleggskontrakt (CPV: 45000000)
  • Tjenestekontrakt (CPV: 50000000 - 98000000)

I kunngjøringsskjemaet på Doffin er det én primærkode og mulighet for flere tilleggskoder. En konkurranse som er kategorisert som en varekontrakt, kan  ikke ha en primær CPV-kode som er knyttet til tjenester.

På samme måte kan du ikke velge en primær CPV-kode knyttet til tjenester i en konkurranse som er kategorisert som en bygg- og anleggskontrakt.

Kodene er sortert i et hierarki hvor antall nuller angir hvor høyt i hierarkiet koden hører hjemme:

  • Jo flere nuller, desto bredere favner beskrivelsen.
  • Jo færre nuller, desto mer spesifikk er beskrivelsen.

 

Velge kode manuelt

Til venstre i bildet finner du listen over hovedkodene. Blå tekst betyr at denne koden er klikkbar slik at du kan klikke deg ned til neste nivå (mer spesifikk beskrivelse av anskaffelsen).

cpv1.png

 

cpv2.png

 

For å legge en CPV-kode til konkurransen, klikker du på pilen til høyre i vinduet. Dette flytter den aktuelle koden over til vinduet til høyre.

cpv3.png

 

cpv4.png

 

Kunngjøringsskjemaet i Doffin har to felter for CPV:

  • Primær CPV-kode
  • Tilleggskoder

I Mercell velger du primær CPV-kode ved å klikke på ringen til venstre for en av de valgte kodene. De øvrige kodene blir lagt under Tilleggskoder i Doffin.

cpv5.png

 

Jeg får ikke valgt riktig primær CPV-kode

Dersom du ikke har en slik ring ved den CPV-koden du ønsker å angi som primærkode, skyldes dette at den aktuelle koden tilhører en annen kontraktstype enn den du har valgt da du startet registreringen av konkurransen.

Hvis du har angitt at anskaffelsen gjelder en tjenestekontrakt, kan du ikke velge en kode som tilhører varer eller bygg- og anleggsarbeid som primærkode. Denne begrensningen er knyttet til kunngjøringsskjemaet som sendes til TED, og er ikke en feil eller mangel i Mercell.

 

Søke etter riktig kode

Mercell har også en kraftig søkefunksjon. Tast inn søkeordet i søkefeltet og klikk på Søk eller trykk Enter på tastaturet.

cpv6.png

 

Søkeresulatet viser alle treff basert på bokstavkombinasjonen i søkefeltet.

cpv7.png

 

Søketips

  • Hvis du ikke får noe søkeresultat, skyldes det at søkeordet er for spesifikt eller inneholder stavefeil. Prøv å forkorte søkeordet med noen bokstaver.
  • Manglende treff kan også skyldes at søkeordet du bruker ikke finnes i kodeverket. I mange tilfeller har kodeverket benevnelser som vi vanligvis ikke bruker i dagligtale. Prøv å finne andre søkebegrep som beskriver anskaffelsen.
  • Hvis du får veldig mange treff, kan du forsøke å være mer spesifikk. Søker man f.eks. på "bygg" får du veldig mange treff innenfor en rekke mer eller mindre relevante kategorier. Da kan du i stedet søke etter "bygging".

 

La Mercell legge til CPV-koder

Nederst på siden finner du valget Mercell legger til CPV-koder.

cpv8.png

Huk av dersom du ønsker at Mercells erfarne konsulenter skal velge koder for deg. Våre medarbeidere har årelang erfaring med CPV-koder, og er svært godt kvalifisert til å velge riktige koder. Siden dette gjøres i forbindelse med kvalitetsikringen før kunngjøringen sendes til Doffin, er tjenesten kostnadsfri.

Vær OBS på du ikke får kodene til godkjenning før publisering, og at det er du som oppdragsgiver som er juridisk ansvarlig for at konkurransen kunngjøres med riktige koder. Av denne grunn er det noen oppdragsgiveren som ikke bruker denne tjenesten. Sjekk derfor med Mercells systemadministrator i din virksomhet først.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig