Levere tilbud i konkurranser med delkontrakter

En konkurranse med delkontrakter, er en konkurranse hvor det skal tildeles flere kontrakter og hver kontrakt omfatter en separat del av en totalleveranse. Hver delkontrakt er organisert som en separat delkonkurranse.

Når du skal levere tilbud i en slik konkurranse, må du i praksis levere ett tilbud pr. delkontrakt, og hver del vurderes og tildeles separat av oppdragsgiveren. Hvis du skal levere tilbud på flere delkontrakter, må du altså levere separate tilbud i hver enkelt delkonkurranse.

OBS: Det kan hende oppdragsgiver har gitt egne instrukser for hvordan du skal levere tilbud på flere delkontrakter. Dette skal i så fall være beskrevet i konkurransedokumentene.

 

Når du står på hovedkonkurransen og i Dokumenter i bildet Detaljer, vil du se en liste med dokumenter. Dette er dokumenter som er felles for alle delkontraktene. Hvis du klikker på ZIP dokumenter kan du laste ned alle dokumentene i konkurransen, både de felles dokumentene og dokumenter knyttet til den enkelte delkontrakt.

 

Levere tilbud i en delkontrakt

I Status-bildet klikker du på knappen Gå til delkontrakter.

 

Klikk på den delkontrakten du skal levere tilbud på.

 

Klikk på Gi tilbud

 

Bekreft med å klikke på Jeg ønsker å tilby og bekreft OK.

Levér tilbudet på vanlig måte. Klikk her får å lese mer om å levere tilbud.

 

Levere tilbud med ESPD-skjema

Hvis du må fylle ut ESPD-skjema, vil du ha et valg helt nederst i bildet:

 

Ved å huke av for flere delkontrakter, vil utfyllelse av ESPD-skjemaet i denne delkontrakten bli kopiert over til de andre delkontraktene. Du må uansett gå gjennom ESPD-skjemaet på hver delkontrakt, men den informasjonen du har fylt inn i det første skjemaet blir kopiert. 

Levere tilbud på flere delkontrakter

Ønsker du å levere tilbud på flere delkontrakter, går du til fanen Delkontrakter.

Velg den delkontrakten du ønsker å tilby og lever tilbud som beskrevet ovenfor.

 

Var denne artikkelen nyttig?
3 av 4 syntes dette var nyttig