Nedenfor har vi besvart noen vanlige spørsmål i forbindelse med bruk av eBevis.

Du kan lese mer om eBevis her: eBevis: Kvalifikasjonsbevis direkte i KGV

Hva skal vi skrive om eBevis i konkurransegrunnlaget?

Her er vårt forslag til veiledningstekst:

Oppdragsgiver benytter eBevis i denne konkurransen. eBevis gjør det mulig for oppdragsgiver å elektronisk hente inn opplysninger som dokumenterer at du oppfyller kvalifikasjonskravene knyttet til firmaattest og økonomisk kapasitet, og at det ikke foreligger avvisningsgrunner mht. skatter og avgifter. Oppdragsgiver kan få tilgang til virksomhetsinformasjon fra Brønnøysundregistrene og restanser fra Skatteetaten.

Før oppdragsgiver kan hente opplysninger gjennom eBevis må du gi samtykke. Dette gjøres i Altinn.

Dersom du ikke samtykker til bruk av eBevis må dokumentasjonen oppdragsgiver ber om sendes inn manuelt.

Du kan gjerne linke til denne artikkelen i konkurransegrunnlaget  https://support.mercell.com/hc/nb/articles/360001774438-Gi-fullmakt-p%C3%A5-ebevis

Kan man hente ut info i eBevis fra underleverandører også?

Nei. Per i dag er det kun «hovedleverandør» som er støttet.

Vil det være mulighet for leverandører å søke i et register hvilke virksomheter som har eBevis?
Ikke pr. i dag.
Er det planlagt at tjenesten også skal hente utvidede skatteattester?
Dette er noe mange oppdragsgivere har etterspurt, og det er også et ønske fra Skatteetatens side at dette kan implementeres. Dette blir derfor tatt med i vurderingen når man begynner planleggingen av eBevis 2.0.
Er løsningen tilrettelagt for de som har integrerte løsninger med sitt arkivsystem?
Ja. Informasjonen i dokumentasjonsbevisene blir lagret i rapporten.
Kan dokumentasjon hentes flere ganger, eksempelvis underveis i oppdraget?
Nei. Når leverandøren leverer tilbudet, blir det sendt en melding fra Mercell til eBevis-tjenesten om å sende forespørsel om fullmakt til leverandøren. Etter tilbudsinnlevering vil det ikke kunne sendes ytterligere meldinger fra Mercell til eBevis. Det er imidlertid planlagt å gjøre eBevis til en del av kontraktsoppfølgingen, og da vil det være naturlig å hente flere ganger.
Hvordan vet leverandøren at det er spurt etter e-bevis i konkurransen?
I fanen «Detaljer» ser man eBevis (grønn hake) med en link til informasjon på anskaffelser.no. Dette ser slik ut: mceclip0.png
Hva skjer hvis leverandøren ikke rekker å gi fullmakt før tilbudsfristen går ut?
Fullmakten kan gis på et hvilket som helst tidspunkt i anskaffelsen, både før og etter tilbudsfrist. Den kan også gis først på forespørsel fra oppdragsgiver slik som man gjør med ESPD knyttet til andre kvalifikasjonskrav.

Dersom oppdragsgiver ikke får hentet info via eBevis må man gjøre det på «gamlemåten» - sende dokumentasjon manuelt.

Kan oppdragsgiver kreve eBevis som dokumentasjonskrav? Med andre ord ikke godta vanlig skatt- og momsattest.
Nei. Ikke per i dag.

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig