Innstillinger for Administrator

I Mercell må alltid minst 1 bruker være definert som adminstrator. Administratoren har automatisk tilgang til alt som er registrert på virksomheten. I tillegg har de tilgang til en side med diverse innstillinger.

Innstillingene finner du ved å klikke på virkomhetens navn øverst til høyre i toppmenyen.

Klikk deretter på Innstillinger

Det er kun brukere med administrasjonstilgang som kan endre innstillingene på denne siden.

 

 

 • Betalingsbetingelser
  • Her kan man finne alle tilgjengelige eller legge til egne betalingsbetingelser hvis ønskelig
 • Avtaletyper
  • Her registrerer du hvilke avtaletyper som skal være tilgjengelig når brukere skal registrere avtaler i KAV. F.eks. Kontrakt, Rammeavtale osv.
 • Samarbeidspartnere
  • En oversikt over andre virksomheter dere er satt opp som samarbeidspartner med
 • Produktgrupper vedrørende avtaler
  • Her registrerer du hvilke produktgrupper som skal være tilgjengelig når brukere skal registrere avtaler i KAV. F.eks. Renholdstjenester, Kontorrekvisita
 • Ansvars - og konfidensialitetserklæringer
  • Her kan du etablere eller endre på ansvars- og konfidensialitetserklæringer. 
 • Mal for protokoll
  • Bygg opp innholdet i protokollen i en egen mal
 • Tildelingsmaler
  • Her kan du legge inn standardtekster til bruk som Kommentar til tildelingen. Du kan lage maler for både Tildelt og Ikke tildelt.
 • Standard innstillinger
  • Her kan du bestemme Standard innstillinger som skal gjelde i fanebladet Betingelser på kunngjøringer/konkurranser. Leveringsbetingelser, Betalingsbetingelser osv.
 • Oppsett av behovsmelding
  • Kun for virksomheter med behovsmelding satt opp i Mercell. Her kan du se oppsettet for din virksomhets Behovsmeldingsmodul
 • Fullmaktshierarki
  • Kun for virksomheter med fullmaktshierarki satt opp i Mercell. Her kan du legge til fullmaktshavere, og definere begrensninger på brukere
 • Meldingskategori
  • Definer kategorisering av meldinger som sendes i kommunikasjonsmodulen
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig