Opprette Fullmakthierarki (double handshake)

Fullmakthierarki er en egen modul i Mercell KGV/KAV. Denne funksjonen gjør at enkelte brukere trenger en fullmakt til å utføre forskjellige handlinger.

Hvis du er innkjøpssjef og ønsker full kontroll på hvilke konkurranser som publiseres i virksomheten, kan du sette opp et Fullmakthierarki som gjør at du må godkjenne alle kunngjøringer som andre innkjøpere har registrert. 

Dersom virksomheten ønsker å ta i bruk fullmaktshierarki, vennligst kontakt Mercell, slik at en konsulent kan sette opp denne modulen for dere.

Når virksomheten har tilgang til modulen, kan du administrere hvilke brukere som skal ha fullmakt til alle handlinger, hvem som behøver godkjenning før utførelse av handlinger og hvilke handlinger godkjenningene skal gjelde for. 

Slike begrensninger kan legges på følgende handlinger:

Fullmakthierarkiet settes opp gjennom følgende steg:

  1. Velg hvilke brukere som skal ha være underlagt en begrensning
  2. Velg hvilke handlinger som skal kreve en godkjenning
  3. Velg hvem som skal kunne gi fullmakt

 

Administrator kan velge hvilke personer i virksomheten som skal være underlagt en begrensning. Dette vil si at man på definerte handlinger er nødt til å sende forespørsel om gjensidig bekreftelse før man får utført en handling; f.eks. å publisere en konkurranse over en viss terskelverdi. 

For å definere begrensede brukere må man finne ordren i Mercell, hvor det er gitt tilgang til denne modulen. Dette finner man ved å klikke på virksomhetens navn øverst til venstre etter innlogging i Mercell, og deretter gå til fanen "Ordre". Klikk deretter på ordren som inneholder fullmaktshierarki, deretter ordrenummer, og på selve produktet i skjermbilde du da kommer til. Du vil så se en liste over alle brukere med et avhukingsfelt til høyre for navnet på brukerne.

 

 

 

 

Alle brukere som hukes av kan nå bli underlagt begrensinger på handlinger.

 

For å definere hvilke handlinger som skal kreve gjensidig bekreftelse og hvem som skal være godkjennere/fullmaktshavere, går du til Admin-innstillinger. Klikk på virksomhetens navn øverst til høyre etter innlogging i Mercell, og deretter på ikonet "Innstillinger".

 

 

I denne fanen huker du av for hvilke handlinger som skal kreve at en begrenset bruker trenger godkjenning av en fullmaktshaver for å kunne utføre. 

 

Når man har definert hvilke handlinger som krever en fullmakt, må man også definere hvem man skal kunne sende forespørsel om gjensidig bekreftelse til.

OBS: Dersom man er systemadministrator vil man automatisk være definert som fullmaktshaver, og vil ikke være underlagt begrensninger.

 

I bildet ser vi at Per Erik som er administrator innehar alle fullmakter.

 

 

Begrenset bruker

En bruker som er underlagt begrensning kan ikke gis tilgang som fullmaktshaver.

 

Vanlige brukere uten begrensninger eller administrator-tilgang kan hukes av som godkjenner på de handlingene som er definert. En slik bruker er ikke underlagt begrensninger, og kan utføre alle handlinger, men kan også tildeles rettigheter som fullmaktshaver/godkjenner.

 

Fullmakthierarki i praksis

Dersom er begrenset bruker skal utføre en handling som krever fullmakt, som for eksempel å aktivere en avtale eller publisere en konkurranse, vil han få opp et vindu hvor han kan se hvem forespørsel om godkjenning sendes til.

 

Fullmaktshavere vil så motta en epost med en link til forespørsel om godkjenning i Mercell

 

Følg linken i meldingen for å gå til den aktuelle avtalen eller konkurranse det gjelder

 

I bildet nedenfor er det aktivering av en avtale som trenger godkjenning. Klikk på Godta eller avslå. 

 

 

 

Brukeren som har sendt forespørsel får epost-varsel om forespørsel er godkjent eller ikke. Dersom den er godkjent, kan han nå utføre handlingen.

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig