Hva er en dynamisk innkjøpsordning? Les mer om dette temaet her.

Slik etablerer du innkjøpsordningen (DPS) i Mercell:

 1. Du kunngjør først en begrenset anbudskonkurranse.
 2. Du behandler alle søknadene og tar opp alle leverandører som oppfyller kvalifikasjonskravene. Du kan ikke begrense antallet leverandører.
 3. Først når du skal kjøpe inn en konkret ytelse, ber du om tilbud fra leverandørene.

 Avrop/anskaffelser skal gjennomføres på denne måten:

 1. Alle leverandører som er kvalifisert på ordningen på tidspunktet for avropet, skal inviteres til å gi tilbud. Tilbudsfristen skal være på minst 10 dager.
 2. Du tildeler kontrakt etter å ha vurdert det/de tildelingskriteriene du har oppgitt i kunngjøringen. Tildelingskriteriene kan presiseres ved hvert enkelt avrop.

Du kan kvalifisere leverandører fortløpende hele perioden. 

 

Opprett en ny konkurranse. Klikk her for å lese hvordan du oppretter en ny konkurranse.

I oversikten til venstre velger du velger du hva slags avtale/prosedyre som skal benyttes. For Dynamisk innkjøpsordning, må du velge "Kunngjøring av konkurranse med kvalifisering..."

I innstillinger må du oppgi navn på konkurransen, velge "Over EU terskelverdi", velge aktuell forskrift, velg skjema 02 - Kunngjøring, Begrenset prosedyre, velg riktig kontraktstype og huk av for Dynamisk innkjøpsordning.

 

 

Når valgene er satt opp med ønskede innstillinger, klikker du på "Lagre".

Gå til fanebladet Beskrivelse.

OBS

Ved etablering av Dynamisk innkjøpsordning skal du sette "Kvalifikasjonsfrist" lik varigheten på hele innkjøpsordningen. Dette fordi leverandører skal kunne kvalifisere seg i hele denne perioden.

 

DPS_2.png

 

Første kvalifikasjonsrunde skal vare i 30 dager. Du kan derfor ikke begynne å gjennomføre konkurranser på ordningen før det har gått 30 dager.

For øvrig registrerer du DPS-kunngjøringen ferdig som trinn 1 en to-trinns konkurranse. Les egen veileder for dette her.

 

Gjennomføre kvalifisering av søkerne

Etter hvert som leverandørene melder interesse og leverer søknader på deltakelse, vil du se deres status på fanen Leverandører. Statusene betyr:

 • Har tilgang. Leverandøren har meldt interesse for å delta i konkurransen
 • Ønsker å levere kvalifikasjonsanmodning. Leverandøren har klikket på en knapp markert Ønsker å levere kvalifikasjonsanodning. Dette er ikke å anse som forpliktende for leverandøren, og han kan når som helst trekke interessen tilbake.
 • Kvalifikasjonsanmodninger levert. Leverandørene i denne listen har levert søknad, men er foreløpig ikke godkjent. Disse leverandørene vil ikke motta invitasjon om å levere tilbud når du publiserer konkurranser på DPS-en.
 • Kvalifisert. Disse leverandørene er godkjent som leverandør. Når du  publiserer en ny konkurranse på DPS-en, vil invitasjonen om å delta i konkurransen sendes til leverandørene i denne listen.

 

Når du skal godkjenne en leverandør, klikker du på leverandørnavnet og velger fanen Kvalifikasjonsanmodningsdetaljer. Klikk deg gjennom avvisningsgrunner og kvalifikasjonskrav, og gjør en vurdering om leverandøren er kvalifisert eller ikke. Dette skjer på samme måte som i en vanlig konkurranse.

mceclip2.png

 

Under menyen Kvalifisering velger du om leverandøren er kvalifisert eller ikke. Dersom leverandøren er kvalifisert, velger du Kvalifisert, legger evt. inn en kommentar og laster evt. opp et dokument til leverandøren.

mceclip5.png

 

Klikk på mceclip3.png og deretter mceclip4.png

 

Hvis du vil godkjenne flere leverandører i ett og samme bilde, kan du gå til Sammenlign kval. anmodninger:

mceclip1.png

På samme måte som når du gjennomfører en vanlig konkurranse, går du nå gjennom alle stegene og markerer kravene med "I henhold til krav" eller "Ikke i henhold til krav".

mceclip6.png

 

Sende ut meddelelse om kvalifisering

Når du skal sende beskjed til leverandøren(e) om de er godkjent eller ikke, klikker du på mceclip7.png. Denne knappen finner du både i Sammenlign kval. anmodning bildet, og på fremsiden av konkurransen.

Når du klikker på knappen får du opp et bilde hvor du må kvalitetssikre kvalifiseringen. Klikk på OK for å sende beslutningen til leverandørene.

mceclip8.png

 

Gjennomføre konkurranser på innkjøpsordningen

Når du skal gjøre et avrop gjennom innkjøpsordningen, oppretter du en konkurranse. Klikk på Opprett konkurranse.

mceclip9.png

Registrering og gjennomføring av konkurransen skjer nå på vanlig måte. De leverandørene som er kvalifisert i innkjøpsordningen, vil legges til i konkurransen. Du finner disse under Leverandører i konkurransen.

Vær OBS på følgende:

 • Krav til anskaffelsesprosedyren i konkurransene i DPS-en følger FOA del III
 • Du må sette minimum 10 dagers tilbudsfrist
 • Det er ikke krav til karensperiode etter tildeling

 

Konkurranser som er registrert på DPS-en, vil du finne under fanen Konkurranser.

mceclip0.png

 

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig