CPV-koder er et felles europeisk rammeverk for å klassifisere varer og tjenester innenfor offentlige anskaffelser.

Hensikten med CPV-kodene er å standardisere betegnelsene som oppdragsgiverne bruker til å beskrive hva kontrakten omfatter. Ved å gruppere anskaffelser etter ulike CPV-koder, skal det bli enklere for leverandørene å søke etter relevante konkurranser.

CPV-kodene begynner med et tall og følges av en beskrivelse. Kodene har en struktur hvor det øverste nivået omfatter mange undernivåer. Desto flere 0-er (nuller) koden har, jo mer generell er koden.

Det er bare systemadministratoren i firmaet som kan gjøre endringer i søkeprofilene for firmaet.

Vi anbefaler at du kontakter din kundekontakt og får grunnleggende veiledning før du begynner å tukle med oppsettet i søkeprofilene. Mercell tilbyr avansert hjelp til å få dette så optimalt som mulig inkludert i lisensprisen, og i samarbeid finner vi de beste kodene og søkeordene som passer best for din bedrift.

 

Når du velger aktuelle CPV-koder i søkeprofilen, forteller du søkemotoren hvilke typer kontrakter du er ute etter. mceclip0.png

 

Hvis du klikker på en av de valgte kodene, kan du i venstre bilde se hvor i CPV-hierarkiet koden hører hjemme.

mceclip1.png

 

Hva betyr mceclip3.png og mceclip4.png ?

I listen over valgte koder ser du at kodene har et =-tegn eller >-tegn.

Fra bildet ovenfor har koden 79820000 Tjenester i tilknytning til trykking et >-tegn. Dette betyr at søkeprofilen vil gi treff på den aktuelle koden, og i tillegg de andre kodene med høyere tall som er direkte under i hierarkiet, altså de kodene markert med rød ramme til venstre i bildet over.

Når en CPV-kode har et =-tegn, betyr dette at søkeprofilen vil kun gi treff på den aktuelle koden.

Mange opplever at oppdragsgiverne opererer med koder som kan være misvisende eller direkte feil for den aktuelle anskaffelsen. Årsaken til dette er at CPV-kodeverket er stort og komplekst, og det kan være vanskelig for oppdragsgiver å finne den koden man er ute etter. Vi anbefaler derfor at du oppretter flere søkeprofiler, hvor en av profilene baseres på søkeord og en annen profil baseres på CPV-koder.

 

OBS

Det anbefales i utgangspunktet at søkeprofiler basert på søkeord ikke har CPV-koder i tillegg, og vice versa. Dette kan medføre færre treff på søkeprofilen. Ta kontakt med din kunderådgiver i Mercell for veiledning.

 

Søkeprofilen må opprettes av en kundekonsulent hos Mercell første gangen. Når den er opprettet kan systemadministratoren i ditt firma tilpasse profilen. Hvem er Mercell-administrator i ditt firma? 

 

Kan vi abonnere på CPV-koder fra en konkurranse?

 Ja, det kan dere. Når du er inne på en konkurranse i Mercell, går du til fanen Markedsovervåking og Tilpasning av CPV-koder.

mceclip7.png

 

I eksemplet over ser vi at vår søkeprofil ga treff på CPV-koden for 79822500 Grafisk design siden den er markert med mceclip0.png.

Klikk på mceclip6.png tegnet for en av de andre kodene du ønsker abonnere på. Hvis dere har flere søkeprofiler basert på CPV-koder, får du nå valget om hvilken profil du ønsker å oppdatere med valgte CPV-kode.

 

mceclip8.png

 

Huk av på riktig profil og klikk på OK. Den valgte CPV-koden er nå lagt inn i søkeprofilen.

 

 

 

 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 2 syntes dette var nyttig