Med prokura menes at en person har fullmakt til å sende tilbud gjennom Mercell på vegne av bedriften. Under firmainnstillingene kan du bestemme hvem i firmaet som har prokura i Mercell. 

OBS

Det er bare systemadministrator i virksomheten som kan gjøre endringer i prokura-innstillingene

Innstillingene finner du ved å klikke på firmanavnet øverst til høyre på skjermen

mceclip0.png

 

Gå til arkfanen Innstillinger. Der finner du en boks du kan huke av.

mceclip1.png

 

Hvis du huker av denne boksen, vil alle brukere kunne levere et tilbud gjennom Mercell. Hvis denne ikke er huket av, må du aktivt huke av på de brukerne som skal ha prokura.

Merk at systemadministrator kan levere tilbud selv om vedkommende ikke har prokura.

 

Endre prokura-innstillinger på en bruker

Gå til fanen Brukere og klikk på brukeren du skal justere prokura-innstillingene for.

mceclip2.png

 

mceclip3.png

Fjern haken for å sikre at denne brukeren ikke kan levere tilbud. Huk av dersom vedkommende skal ha prokura.

 

Dersom de et er en grønn hake på alle brukerne, slik som dette:

mceclip4.png

 

skyldes dette at det er markert for "Merk alle med prokura" under innstillinger. Da må du fjerne denne haken.

mceclip5.png

 

Hvis en bruker uten prokura forsøker å levere tilbud

Når en bruker som ikke er systemadministrator og uten prokura klikker på Send tilbud dukker denne advarselen opp:

mceclip6.png

Vedkommende må nå ta kontakt med en bruker med prokura eller systemadministrator som så sørger for at tilbudet blir levert.

Systemadministrator kan levere tilbud selv om vedkommende ikke har prokura.

 

Merk

Det sendes ingen autogenerte meldinger til administrator eller prokurainnehaver om at dette.

 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig