Kansellere eller avlyse en konkurranse

En konkurranse kan avlyses på et hvilket som helst tidspunkt etter kunngjøring i Mercell.

Når du avlyser en konkurranse som er kunngjort på Doffin og TED, skal avlysningen kunngjøres. En av utfordringene med slike kunngjøringer, er at Doffin ikke har et eget kunngjøringsskjema spesifikt for avlysninger. I stedet må man bruke skjema for kontraktstildeling.

Slik avlyser du en konkurranse under EØS-terskelverdi

Slik avlyser du en konkurranse over EØS-terskelverdi

 

 

Slik avlyser du en konkurranse under nasjonal terskelverdi

Klikk på kanseller-knappen:

mceclip0.png

 

Du får opp denne boksen. Legg inn en begrunnelse for avlysningen og klikk OK.

mceclip6.png

 

Det vil nå sendes en melding til de leverandørene som er registrert under Leverandører-fanen, om at konkurransen er avlyst. 

 

Slik avlyser du en konkurranse under EØS-terskelverdi

Avlysning av konkurranser etter del II er ikke kunngjøringspliktig, men det er funksjoner for å gjøre dette i Mercell med kun noen få tastetrykk.

Klikk på kanseller-knappen:

mceclip0.png

 

Du får opp denne boksen. Legg inn en begrunnelse for avlysningen og klikk OK. Begrunnelsen bli overført til protokollen.

mceclip4.png

 

Vi anbefaler at du markerer teksten og kopierer den, slik at du kan lime den inn i kunngjøringsskjemaet.

 

Når du klikker OK blir det opprettet en ny kunngjøring, og du blir automatisk sendt til denne kunngjøringen. De fleste felter er allerede utfylt fordi informasjonen er hentet fra den avlyste konkurransen, noe du ser fra status-bildet.

mceclip0.png

 Som du ser er det kun Skjema som må ferdigstilles. Klikk på Skjema.

 

Velg Del IV og fyll ut felt IV.3 med en begrunnelse for avlysningen. 

mceclip5.png

 

Velg fanen Del V og klikk på Kontraktstildeling. 

mceclip1.png

 

Velg årsak for avlysning i boksen som dukker opp og klikk på OK, klikk deretter på Lagre.

mceclip2.png

 

Klikk deretter på Valider-knappen for å sjekke om det er flere felter som må fylles ut.

mceclip3.png

Gjør deretter de nødvendige korrigeringen helt til du får beskjed om at valideringen er OK. Klikk på Lagre og deretter Tilbake.

Kunngjøringen er nå klar til å publiseres. Klikk på mceclip4.png

 

Slik avlyser du en konkurranse over EØS-terskelverdi

Klikk på kanseller-knappen:

mceclip0.png

Fyll inn en begrunnelse for kanselleringen. Denne blir overført til protokollen.

mceclip2.png

 

Når du klikker OK blir det opprettet en ny kunngjøring, og du blir automatisk sendt til denne kunngjøringen. De fleste felter er allerede utfylt fordi informasjonen er hentet fra den avlyste konkurransen, noe du ser fra status-bildet.

mceclip0.png

 Som du ser er det kun Skjema som må ferdigstilles. Klikk på Skjema.

Klikk på Del II.

Under felt II.2.5. må du oppgi tildelingskriteriene med relativ vekting.

mceclip1.png

 

Gå til skjemaet del V og klikk på kontrakten.

mceclip2.png

 

Velg riktig årsak for avlysning. Klikk OK og deretter Lagre.

mceclip3.png

 

Kunngjøringsskjemaet skal nå være klart, og du kan publisere kunngjøringen. Klikk på mceclip6.png og deretter OK.  

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig