Når du har tildelt en konkurranse over EØS-terskelverdi, er du forpliktet til å publisere en kunngjøring om kontraktstildeling innen 30 dager etter kontraktsinngåelsen. Dette kravet gjelder for FOA, forsyningsforskriften og konsesjonskontraktforskriften.

I denne veilederen viser vi deg hvordan du  skal fylle ut de forskjellige feltene i kunngjøringen, og hva du må fylle ut i de obligatoriske feltene.

Når konkurransen er tildelt finner du ikonet for å opprette kontraktstildeling.

mceclip0.png

 

Når du klikker på knappen vil det opprettes en ny kunngjøring, og du sendes automatisk til kunngjøringen. Mesteparten av innholdet i kunngjøringen er allerede utfylt med informasjon fra konkurransen. Det som gjenstår å ferdigstille er utfylling av kunngjøringsskjemaet.

mceclip1.png

 Klikk på Skjema. 

 

Fanen Del II

Gå til Del II: Kontrakten. 

mceclip2.png

 

I II.1.7) fyller du ut kontraktens totalverdi. Dersom tildelingen gjelder flere kontrakter, skal du her fylle ut anskaffelsens totale verdi, altså summen av alle delkontraktene. De enkelte kontraktenes verdi skal du fylle ut under fanen Del V

OBS

Når du skriver inn verdien, skal det kun skrives tall rett frem; uten mellomrom, punktum eller komma. Når du klikker et sted utenom tekstfeltet vil systemet legge inn mellomrom og ",00".

 

 I felt II.2) fyller du ut Lokasjonskode dersom dette ikke er ferdigutfylt, samt tildelingskriterier og informasjon om opsjoner.

mceclip0.png

 

For feltet om tildelingskriterier, skiller skjemaet mellom Pris/kostnad og Kvalitet, og alle kriterier utenom pris skal du oppgi ved å huke av for Kvalitetskriterier.

For å legge til kvalitetskriteriene klikker du deretter på mceclip8.png og fyll ut boksen som dukker opp. Vekting oppgis kun med tall og uten %-tegn.

Klikk OK.

mceclip9.png

 

Velg om det er avtalt opsjoner eller ikke, og om prosjektet er finansiert med EU-midler. Dersom du velger Ja på en av disse må du fylle ut en beskrivelse.

 

Fanen Del V

Gå deretter til Del V og klikk på kontrakten(e) som er opprettet. Kontraktsnavnet i bildet er kun et eksempel.

mceclip4.png

 

I V.2) må du fylle ut dato for inngåelse av kontrakt.

OBS

Du skal oppgi den datoen som står på selve kontrakten som er signert mellom din virksomhet og leverandøren.

Navnet på firmaet som ble tildelt i konkurransen blir automatisk utfylt.

På spørsmålet om "Er leverandøren en SMB" velger du Ja eller Nei. 

SMB

SMB er forkortelse for "Små- og mellomstore bedrifter". I Norge regnes firmaer med mindre enn 100 ansatte som SMB.

mceclip2.png

 

Dersom kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører, velger du Ja. Klikk deretter på mceclip11.png og fyll ut informasjon om de andre leverandørene i gruppen. Gjenta operasjonen for alle leverandørene i gruppen. Denne informasjonen vil du finne i anskaffelsesrapporten og under Sammenlign tilbud-bildet.

Scroll nedover til Lokasjonskode for leverandøren. Med dette menes hvor leverandøren geografisk hører hjemme. Velg riktig lokasjon fra rullegardinen dersom dette ikke allerede er utfylt.

mceclip3.png

 

Nederst på siden må du igjen oppgi kontraktens verdi. Vi anbefaler at du huker av på Reell totalverdi for kontrakten.

OBS

Når du skriver verdien for kontrakten, skal det kun skrives tall rett frem; uten mellomrom, punktum eller komma. Når du klikker et sted utenom tekstfeltet vil systemet legge inn mellomrom og ",00".

 

mceclip4.png

Klikk OK.  

Hvis tildelingen gjelder flere kontrakter, klikker du på neste kontrakt og fyller ut tilsvarende for alle kontraktene.

 

Fanen Doffin

Her er mesteparten av skjemaet ferdig utfylt, men sjekk at epostadressen for fakturamottak er korrekt. Du må også fylle ut feltet Doffin-vedlegg - Bestillingsnummer. Dette er fakturareferansen på fakturaen dere mottar fra Doffin for oversettelse til engelsk. 

Er du usikker på noen av disse feltene knyttet til faktura, må du kontakt systemadministrator i din virksomhet. Hvem er Mercell-administrator i min virksomhet?

mceclip5.pngmceclip6.png

 

Valider skjemaet

Hvis du har fylt ut alle feltene nevnt over, skal det være ferdig, og kunngjøringen er klar til å publiseres. Er du usikker, klikker du på mceclip10.png og korrigerer de feltene som er oppgitt i boksen som dukker opp.

 

 

Klikk   mceclip8.png og   mceclip9.png. Kunngjøringen er nå klar til å publiseres.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig