Levere parallelle tilbud

I de fleste konkurranser er oppdraget spesifisert gjennom en kravspesifikasjon eller oppdragsbeskrivelse. Mange av kravene er ofte minimumskrav, andre kan være såkalte bør-krav, og sammen sier de noe om hva oppdragsgiveren er ute etter. Disse spesifikasjonene skal sikre at alle tilbyderne leverer tilbud som er direkte sammenlignbare, slik at oppdragsgiveren kan sammenligne epler og epler.

I noen tilfeller har du kanskje flere alternative løsninger som kan oppfylle kravene og som gir oppdragsgiveren flere mulige løsninger, men hvor alle løsningene allikevel er direkte sammenlignbare. Det er dette som er parallelle tilbud.

Kanskje du ønsker å levere ett tilbud med høyere pris og med høyere kvalitet, og et annet tilbud med lavere pris men med lavere kvalitet? I så fall er dette mulig med parallelle tilbud.

 

 

Men vær OBS

Skal du levere parallelle tilbud må du passe på at alle tilbudene du leverer er i henhold til kravspesifikasjonene, og at hvert tilbud står på egne ben. Hvis ikke kan du risikere at ett eller flere av tilbudene blir avvist

 

Kan du alltid levere parallelle tilbud?

Det finnes ikke noe forbud mot å levere parallelle tilbud i regelverket for offentlige anskaffelser, men oppdragsgiveren kan bestemme at parallelle tilbud ikke aksepteres.

I Mercell kan oppdragsgiveren registrere konkurransen slik at det ikke er mulig å levere parallelle tilbud. I så fall har du kun mulighet til å levere ett tilbud. Dette er en funksjon noen innkjøpere kanskje ikke er kjent med, så sjekk i konkurransegrunnlaget om det er beskrevet noe annet der.

Mulighet til å levere parallelle tilbud finner du på Sammendrag  under Detaljer i konkurransen. Grønn hake betyr "Ja".

mceclip0.png

 

Slik leverer du parallelle tilbud

Muligheten til å levere parallelle tilbud får du først etter at du har levert det første tilbudet. For å levere et parallelt tilbud klikker du på knappen Nytt parallelt tilbud. 

mceclip1.png

 

I neste steg velger du om du vil bruke et tidligere tilbud som en mal for det nye tilbudet, eller om du ønsker å begynne fra bunn med et nytt tilbud.

mceclip2.png

 

I dette eksemplet velger vi å bruke Tilbud 1 som utgangspunkt. Du kommer da inn i en ny versjon av tilbudet helt på slutten rett før tilbudslevering. Du får nå mulighet til å gi tilbudet ditt et nytt navn.

mceclip3.png

 

Får å endre innholdet i tilbudet, går du til det steget du ønsker å endre. I dette eksemplet skal vi endre besvarelsen på krav, endre priser, og laste opp nye tilbudsdokumenter.

Vi klikker på Krav

mceclip4.png

 

Og kan nå fylle ut kravspesifikasjonen med ny informasjon og klikker på Neste. 

mceclip5.png

 

I dette eksempelet kommer vi til Pris, endrer prisen og klikker på Neste

mceclip6.png 

Du kommer til Dokumenter. Her sletter du de gamle dokumentene og laster opp nye. Klikker så på Neste.

mceclip7.png

 

Siste steg er å sende inn tilbudet. Klikk på Send tilbud. Dersom det er stilt krav til elektronisk signering, må du signere tilbudet på samme måte som ellers.

mceclip8.png

 

Under fanen Sendte tilbud, finner du nå en liste over de tilbudene du har levert. Tilbud som har status Operativt er tilgjengelig for oppdragsgiver for evaluering.

mceclip9.png

 

Hvis du ønsker å oppdatere ett eller flere av de leverte tilbudene før fristen går ut, går du til fanen Gi tilbud og klikker du på Gi nytt tilbud. Du får nå spørsmål om hvilket tilbud du ønsker å oppdatere.

mceclip10.png

Klikk på OK og gå videre på vanlig måte.

 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig