Slik bruker du søkefunksjonen

For at du skal få treff med søkefunksjonen, må både konkurransenavn og ord i beskrivelse i konkurransen være eksakt det samme som søketeksten. Dette gjør at du kan oppleve få søkeresultater. Men det finnes noen smarte triks du kan bruke for å øke antall treff. 

Det enkleste trikset er å sette på en "*" (stjerne) på slutten av søkeordet. * er et såkalt wildcard, så hvis du skriver "maler*" får du treff på "malertjenester", "malerarbeid", "malerarbeider" osv.

Du kan også skrive flere ord i søkefeltet. La oss si at en konkurranse har tittelen "Totalentreprise rehabilitering av overvannsanlegg", og i beskrivelsen av konkurransen ligger bl.a. denne teksten: "Anleggsarbeider vann- og avløp". 

Vi har angitt søkeordene i klammer [  ] nedenfor, men du skal selvsagt ikke bruke klammer når du søker.

  • Søk med [totalentreprise] eller [avløp] vil gi treff
  • Søk med [rehabilitering avløp] vil gi treff fordi ordene er med i enten konkurransenavnet eller beskrivelsen
  • Søk med [total*] eller [anleggs*] vil gi treff 
  • Søk med [*entreprise] vil ikke gi treff, fordi * må være på slutten av søkeordet
  • Søk med [vann] vil ikke gi treff fordi bindestreken i teksten vil regnes som et vanlig tegn på linje med bokstaver
  • Søk med [rehabilitering VVS] vil ikke gi treff fordi bare ett av ordene er i teksten

Du kan også søke på fraser, men da må du bruke hermetegn "".

  • ["vann og avløp"] vil ikke gi treff i eksemplet ovenfor på grunn av bindestreken etter vann.
  • ["vann* og avløp*"] vil gi treff fordi søket dekker bindestreken, og vil også gi treff dersom beskrivelsen hadde vært "vann- og avløpsarbeider".

Men ikke nok med dét. Du kan også bruke  tegnene + og - (minus). "+"-tegnet har en "må være med"-funksjon, og "-"-tegnet har "skal ikke være med"-funksjon. Legg merke til at "+"-tegnet eller "-"-tegnet må stå rett foran søkeordet uten mellomrom.

Søker du med [maler* +gulvlegger*], vil denne kombinasjonen bare gi treff på konkurranser med BÅDE ordet "maler*" og "gulvlegger*" i konkurransenavnet og/eller beskrivelsen. Legg merke til bruken av * som utvider søket slik at du vil få treff på malertjenester osv. 

Det er også mulig å kombinere flere søkeord og +ord. Søker du med [konsulent* +skytjeneste* +office], så må BÅDE «skytjeneste*» og «office» finnes i samme konkurranse. Du vil også få treff på "skytjeneste" og "skytjenester" siden du bruker *.

Søker du med [konsulent* +skytjeneste* -office], får du kun treff på konkurranser hvor "office" IKKE er med i navnet eller beskrivelsen.

 

Var denne artikkelen nyttig?
5 av 16 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen