Mange leverandører ønsker å levere flere tilbud i samme konkurranse; f.eks. ett tilbud med høyere pris og høyere kvalitet, og et annet tilbud med lavere pris men med lavere kvalitet. Dette kalles "parallelle tilbud", og må ikke forveksles med "alternativt tilbud".

Parallelle tilbud er altså to eller flere tilbud fra samme leverandør, og hvor alle tilbudene oppfyller spesifikasjonene, og derfor er sammenlignbare. Forskriften åpner for levering av parallelle tilbud så lenge oppdragsgiver ikke spesifikt har beskrevet noe annet i konkurransegrunnlaget.

Før du publiserer konkurransen må du derfor ta stilling til om du aksepterer parallelle tilbud eller ikke.

Innstillingen for parallelle tilbud finner du i fanen Betingelser.

mceclip0.png

 

OBS

Husk at parallelle tilbud er aktivert som standard.

 

Hvis du ikke vil akseptere parallelle tilbud, må du altså fjerne haken før du publiserer, men du kan endre dette med en revisjon etter publisering.

Alle andre forhold rundt registrering og publisering av konkurransen, skjer på vanlig måte. Vi går derfor ikke inn på dette i denne guiden.

 

Evaluering av parallelle tilbud

Det første tegnet på at det foreligger parallelle tilbud i en konkurranse, er at det er flere tilbud enn leverandører som ønsker å tilby.

mceclip0.png

 

Her er det to leverandører som har levert tilbud, men det foreligger 3 tilbud. Altså har en av leverandørene levert to parallelle tilbud.

 

Evalueringen av parallelle tilbud foregår egentlig på samme måte som tilbud fra forskjellige leverandører. 

Klikk på Sammenlign tilbud

 mceclip1.png

I Evaluering/status-bildet ser vi at "Lev AAA" har levert to tilbud. Når leverandøren leverer tilbudene, får han mulighet til å gi tilbudene navn. Som standard får tilbudene navn "Tilbud 1", "Tilbud 2" osv., men dette kan han altså endre.

Ved å fjerne haken eller huke av, kan du velge hvilke tilbud du ønsker å evaluere.

mceclip2.png

 

I dette eksempelet har leverandøren gitt to tilbud som begge oppfyller kravet.

mceclip3.png

 

I dette eksempelet har vi brukt prisskjema, og vi kan her sammenligne prisene direkte mellom leverandørene og de to tilbudene hver for seg. 

mceclip4.png

 

Når evalueringen er gjennomført, og du er klar til å sende ut tildelingsbeslutningen, går du til Tildeling

mceclip5.png

I tillegg til å velge leverandør, må du her velge hvilket tilbud du baserer tildelingen på.

 

Dersom du bruker avtalemodulen (KAV) vil dokumentene fra det vinnende tilbudet overføres til avtalen. Hvis du bruker dynamiske avtaledokumenter, vil informasjon fra det tildelte tilbudet overføres til dokumentet. 

 

Zip-fil funksjonen

Når du klikker på Zip-fil-knappen for å laste ned alle dokumentene i konkurransen, vil begge/alle tilbudene fra samme leverandør samles under samme leverandørmappe, men hvert tilbud får hver sin mappe.

mceclip6.png

 

 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig