Profilsøk

I Mercell kan du søke etter relevante konkurranser for din virksomhet. Profilsøk er en service der du kan søke i offentlige anbud basert på dine søkeprofiler i Mercell. 

Profilsøk er kun tilgjengelig for kunder med Mercell Anbudsvarsling.

 

  • Hold musepekeren over "Søk" i menyen øverst til venstre
  • Velg "Søk"

mceclip2.png

 

Du kommer til søkesiden. Her står du nå i fanen "Profilsøk".

mceclip1.png

 

Til venstre kan du se hvilke profiler som inkluderes i søket, samt fra/til dato du ønsker å søke på. Du kan også velge hvilken type dato du ønsker å filtrene ditt søk på.

Dato kan fylles ut manuelt, eller ved å velge i datovelgeren.

mceclip3.png

 

Klikk "Søk" når du har valgt ønsket oppsett. Søkeresultatet vil komme fram til høyre i bildet.

mceclip4.png

 

Nyttig informasjon i søkebildet

I lista over konkurranser, finner du noen ikoner med litt nyttig informasjon:

mceclip6.png betyr at anskaffelsen har en verdi over EU-terskelverdien. Dette betyr at den også er kunngjort i TED (europeisk versjon av Doffin)

mceclip7.pngbetyr at anskaffelsen har en verdi over nasjonal terskelverdi. Anskaffelsen har en verdi som gjør at oppdragsgiver plikter å kunngjøre den på Doffin.

mceclip8.pngbetyr at anskaffelsen har en anslått verdi under nasjonal terskelverdi, dvs. under 1,3 MNOK. 

mceclip9.pngbetyr at oppdragsgiver bruker Mercell og at tilbud skal leveres gjennom Mercell. Konkurranser uten dette ikonet ligger ikke i Mercell, og du må derfor levere tilbudet gjennom en annen løsning.

 

En blå prikk til venstre for konkurransen, betyr at du ikke har sett på denne konkurransen tidligere.

mceclip22.png

 

Du kan klikke på mceclip10.pngfor å favoritt-markere konkurransen. Du vil da finne konkurransen under favoritter på din Mercell-forside.

OBS: Dette betyr ikke at du har meldt interesse, og du vil ikke motta varsler eller oppdateringer om konkurransen. Oppdragsgiveren vil ikke se at du har favoritt-markert konkurransen.

Når du har favoritt-markert en konkurranse blir stjerna grønn mceclip11.png

Hvis du vil legge til en påminnelse for å lese mer om konkurransen senere, kan du klikke på flagget mceclip12.png

Legg inn en dato og evt. en beskrivelse.

mceclip13.png

Her kan du legge inn en dato for når du ønsker å bli varslet. Du vil da motta en e-post med en påminnelse på den angitte dagen.

 

Avansert søk

Avansert søk er kun tilgjengelig for kunder av Mercell Anbudsvarsling

  • Hold musepekeren over "Søk" i menyen øverst til venstre
  • Velg "Søk"

mceclip2.png

 

Klikk på fanen Avansert søk

mceclip14.png

 

I boksen til venstre kan du sette opp søkeparametere for å filtrere søket ditt.  

I eksempelet har vi søkt etter alle konkurranser publisert mellom 1.8. og 16.9.

mceclip15.png

 

Du kan også søke etter stikkord i feltet Fritekst søk, og her kan du bruke mer avanserte søkefunksjoner. Les mer om disse i denne veilederen  Slik bruker du søkefunsksjonen

 

Avanserte innstillinger

Klikk på knappen "Avanserte innstillinger" for å sette opp ytterligere søkefilter.

OBS

Hvis du bruker både fritekst søk og avanserte innstillinger, kan du ende opp med færre treff.

Ved å velge NUTS kode kan du søke etter konkurranser innenfor et geografisk område. NUTS er et felles europeisk system for geografisk inndeling, og alle geografiske områder og fylker har sin egen kode. Når innkjøperen registrerer og publiserer konkurransen, må han velge hvilken region eller fylke oppdraget skal utføres.

CPV-koder er også nyttig for å finne konkurranser innenfor ditt fagfelt. CPV-koder er et felles europeisk rammeverk for å klassifisere varer og tjenester innenfor offentlige anskaffelser. CPV-kodene begynner med et tall og følges av en beskrivelse. Kodene har en struktur hvor det øverste nivået omfatter mange undernivåer. Desto flere 0-er (nuller) koden har, jo mer generell er koden.

Du kan også velge hva slags type kunngjøringer du ønsker å søke etter, og hvilken sektor. 

 mceclip18.png

Hvis du huker av for Bare uleste, vil konkurranser du allerede har sett utelates fra søket.

Klikk på pdf-ikonet hvis du ønsker å laste ned søkeresultatet som en fil.

mceclip19.png

 

Filen ser slik ut. Alle konkurransene har klikkbare linker.

mceclip20.png

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 1 syntes dette var nyttig