Tilgang og rettigheter til avtaler og konkurranser

Tilgangsstyringen til innholdet i Mercell, styres fra fanen Brukere i prosjekter, konkurranser og avtaler. 

Den som oppretter et prosjekt, en konkurranse eller en avtale, vil automatisk være administrator for dette og kan gi tilgang til andre brukere i Mercell.

Systemadministrator vil alltid kunne endre rettigheter for alt innhold i Mercell.

mceclip0.png

 

OBS

Rettigheter som gis på prosjektet vil arves ned til alle konkurranser og avtaler som registreres på prosjektet. Disse rettighetene kan ikke fjernes fra den enkelte konkurransen eller avtalen.

 

Til venstre i bildet ser du navnene på de som har en brukerlisens i Mercell i din virksomhet. Når du klikker på et navn, ser du hvilke rettigheter vedkommende har til høyre i bildet.

mceclip4.png

 

Kolonnen til høyre med dette ikonet mceclip2.png viser arvede rettigheter. I eksemplet ovenfor står vi på Brukere-fanen i en avtale, og vi ser at brukeren har arvede leserettighet fra prosjektet avtalen er registrert.

Som nevnt tidligere kan vi ikke fjerne denne rettigheten siden den er arvet, men du kan gi vedkommende utvidede rettigheter ved å huke av i kolonnen til høyre under dette ikonet mceclip6.png.

 

Rettighetsstyring på konkurranser med del-kontrakter 

På konkurranser med del-kontrakter, har du mulighet til å sette forskjellige rettigheter på de forskjellige del-konkurransene.

Samme prinsippet gjelder her som for rettigheter på prosjekter; en bruker som gis leserettighet på hovedkonkurransen, vil arve disse rettighetene på alle del-konkurransene.

Det betyr at dersom en bruker kun skal ha tilgang til én del-konkurranse, må du gå inn på den aktuelle del-konkurranse, og gi tilgang der. Vedkommende vil da få tilgang til hovedkonkurransen og den aktuelle del-konkurransen, men ikke de andre del-konkurransene.

 

Gi tilgang til personer utenfor din virksomhet

Dersom det er satt opp samarbeidende virksomheter til din virksomhet, kan du gi personer derfra tilgang til avtaler og konkurranser.

OBS

Vær forsiktig med å gi rettigheter til eksterne brukere på Prosjekt-nivå. Disse rettighetene vil gjelde for alle konkurranser og avtaler på dette prosjektet.

 

Dette kan brukes i tilfeller hvor en innkjøpssentral skal dele avtalene eller konkurransene sine med virksomhetene som er tilknyttet innkjøpssamarbeidet, eller i konkurranser hvor en ekstern konsulent skal ha tilgang til å lese innkomne tilbud i en konkurranse.

Slike samarbeidende virksomheter må registreres i Mercells bakenforliggende administrasjonssystem, og kan ikke styres fra Mercell-portalen. 

Du finner personer fra samarbeidende virksomheter ved å velge riktig virksomhet i rullegardinen, og deretter velge personen fra listen.

mceclip7.png

 

Hvis en bruker fra en samarbeidende virksomhet gis tilgang til en konkurranse eller avtale, vil også systemadministratoren i den samarbeidende virksomheten også få samme rettighet.

 

Hva betyr de forskjellige rettighetene?

Rettighetene er listet i synkende rekkefølge fra toppen og rettighetsnivået er gitt av beskrivelsen.

  • Dersom en bruker har f.eks. Tildele-rettighet, vil vedkommende ha alle de nedenstående rettighetene i tillegg selv om du ikke ser en hake ut for rettigheten. 
  • Når en person har Redigere-rettighet, vil han også ha Evaluere

 

I avtaler finnes det naturlig nok ingen evalueringsfunsjoner, og det er derfor kun Lese, Redigere og Administere som er aktuelle valg på avtaler.

 

 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig