Slik styrer du hvem som kan opprette maler

Som administrator kan du bestemme hvem i virksomheten som skal ha mulighet til å opprette maler.

Dette er en funksjon som ble innført i slutten av november 2019. Etter innføringen av dette vil alle brukere som ikke er systemadministrator miste mulighet til å opprette maler. 

Rettighetene kan styres på virksomhetsnivå og på den enkelte bruker. Administratorer har automatisk rettighet til å opprette maler.

 

På virksomhetsnivå

Klikk på virksomhetsnavnet øverst til venstre

mceclip0.png

 

Klikk på Administrer rettigheter

mceclip2.png

 

Huk av dersom alle i virksomheten skal ha mulighet til å opprette maler. 

mceclip3.png

Hvis du huker av her vil du ikke kunne fjerne denne rettigheten på bruker-nivå, så vi anbefaler at du lar denne være tom.

 

Gi rettighet på brukernivå

Klikk på virksomhetsnavnet øverst til venstre

mceclip0.png

 

Gå til fanen Brukere og klikk på navnet til den som skal gis rettighet.

mceclip4.png

 

Klikk på Administrer rettigheter

mceclip5.png

 

Her ser du at brukeren ikke har arvet rettighet. Huk av på Direkte for å gi tilgang til å opprette maler.

mceclip6.png

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig