Hva er et konsortium i ESPD-skjemaet?

Når du fyller ut ESPD-skjemaet vil du i starten få spørsmål om du deltar i konkurransen sammen med andre i et konsortium. 

Et konsortium er altså flere firmaer som samarbeider om å gjennomføre en kontrakt, hvor hvert firma forsatt er selvstendige, juridiske enheter. Det kan f.eks. være flere firmaer som går sammen i en prosjekteringsgruppe i et byggeoppdrag. Gruppen kan da bestå av ingeniører og arkitekter. 

I FOA § 16-11 er det beskrevet hvilke krav som kan stilles mht. at leverandører deltar i fellesskap.

I tillegg til kontrakten med oppdragsgiveren, må et konsortium i ha en egen internavtale seg i mellom. Denne internavtalen må regulere organisering og fordeling av arbeidsoppgaver. Oppdragsgiver skal få kopi av internavtalen, og at gruppen skal utpeke en gruppeleder til å være representant overfor oppdragsgiveren.

Dersom det er nødvendig for å sikre en tilfredsstillende utførelse av kontrakten, kan oppdragsgiver kreve at konsortiet danner et selskap eller etablerer en bestemt selskapsform, men da først etter at kontrakten er inngått.

Alle firmaene som deltar i et konsortium må  fylle ut ESPD-skjemaet. Hvis du er hovedleverandøren som leverer tilbud på vegne av konsortiet, må du derfor velge 'Ja' på spørsmålet om deltakelse i konsortium.

mceclip0.png

 

I felt a) må du angi ditt firmas rolle i gruppen, f.eks. prosjektleder. 

I felt b) må du legge til alle deltakerne i gruppen. Vær OBS på at hver og en av disse må besvare EPSD-skjemaet før du kan levere tilbudet. 

I felt c) oppgir du navnet på grupper dersom det er relevant. 

Den samme informasjonen må du også fylle ut i konsortieavtalen dere leverer sammen med tilbudet.

 

 

 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig