Mal for anskaffelsesprotokoll

Mercell oppretter automatisk en anskaffelsesprotokoll hvor en mengde informasjon fra konkurransen registreres automatisk. Protokollen inneholder mye mer informasjon enn det som er pålagt å protokollføre i hht. forskriften.

Reglene sier at oppdragsgiveren skal føre protokoll for gjennomføringen av anskaffelsen, og reglene knyttet til arkivering krever at protokollen skal arkiveres. Protokollen skal være tilgjengelig for innsyn i hht. Offentleglova etter at valg av leverandør er gjort. 

Hensynet til innsyn medfører at mange oppdragsgivere ønsker å utelate mye av informasjonen i Mercell-protokollen, og redusere innholdet i protokollen slik at den kun inneholder den informasjonen som kreves av regelverket. For å forenkle dette kan man opprette maler for protokollens innhold.  

OBS

Du må være systemadministrator for å opprette protokollmaler.

Klikk på virksomhetens navn:

mceclip0.png

 

Klikk på tannhjulet:

mceclip1.png

 

Klikk på Mal for protokoll:

mceclip2.png

 

Klikk på Pluss-tegnet:

mceclip3.png

 

Gi malen et navn. Hierarkiet viser de forskjellige avsnittene og underavsnittene i protokollen. Bruk +tegnet for å utvide hierarkiet, og huk av for de avsnittene du vil ha med i malen. 

Hvis du huker av for hoved-avsnittet vil dette også huke av for alle underavsnittene. Du kan deretter fjerne enkelte underavsnitt ved å fjerne haken.

mceclip5.png

 

Klikk Lagre og godkjenn når du er fornøyd. Ønsker du å opprette flere maler, klikker du på +tegnet og gjentar samme operasjon.

 

Slik bruker du protokollmaler

Klikk på knappen Protokoll i en konkurranse:

mceclip6.png

 

Malene du har laget er tilgjengelig fra Mal-menyen øverst på siden. 

mceclip8.png

 

Her har vi valgt malen Protokoll til arkiv og vi ser at mange av hakene er fjernet. Husk å lagre.

Når du generer en pdf av denne protokollen, vil kun de avhukede avsnittene bli med. Dersom dere har arkivintegrasjon, bør du gjøre dette før du klikker på 'Send til arkiv'-knappen.

mceclip9.png

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig